STORNO POLATKY

storno poplatky  30-15 dnů od domluveného nástupu

- vracíme 50 % zálohy  

 storno poplatky  14-0 dnů od domluveného nástupu

-  zálohu nevracíme

                           ZA PŘEDČASNÝ ODJEZD  SE PLATBA NEVRACÍ